Bestuur & Organisatie

Het bestuur van de Education Development Asia stichting bestaat uit :

 Voorzitter  .............................Wim Hink

 Secretaris/Penningmeester ... Reinier van Markus

 Bestuurslid ............................. Archi van Rijen

 Bestuurslid ............................. Jan Ursem

 

FINANCIEEL OVERZICHT jaar 2019

UITGAVEN in euro

Alg .. Alg kosten (website/bank)                 276

....... Vergader/bestuurskosten                   0

Project .. Directe Financiéle steun         22.007

............ Overige projectkosten               17.710

INKOMSTEN  in euro

Donaties van sponsors                         39.330

Opbrengst uit acties                                1.901

 

BALANS /Kaspositie in euro)

Per 1 jan 2019 Saldo                              20408

Per 31 dec 2019 Saldo                           21649

Waarvan geoormerkte gelden:

......... Studiefonds                                    900

 ......... Project Mobilize for Education      4136

..........Water & school project                  3900

......... Can Tho en Yangon reserve       7900

 Saldo vrij beschikbaar EDA Stichting     4813

Fiscaal ANBI nr (RSIN) : 8222.32.765 

Bank rek nr. NL80 RABO 0192 0429 98

 

BELEID 2020  - 2022

Het EDA bestuur heeft besloten zich te willen orienteren op de bestaande projecten in Vietnam en vooral Myanmar. Toekomstige financiering is een focus.

Nieuwe projecten vergelijkbaar met de huidige in Myanmar zullen in eerste instantie met beperkte middelen worden opgezet. Ondersteuning met menskracht en kennis passen geheel in de doelstellingen (statuten) van de EDA Stichting.

In het voorjaar van 2019 is het nieuwe project "Water & School" van start gegaan. Een watervoorziening voor 4 dorpen plus steun voor locale schooltjes.

Het langstdurende project zijn de straatkinderen klassen in Can Tho Vietnam. 

Andere steunaanvragen zullen worden getoetst aan de EDA statuten en door het besuur eventueel gehonoreerd worden. 

Overigens is het bestuursbeleid dat geen enkele bestuurder beloning of vacatievergoeding ontvangt van de EDA Stichting. Alleen maar vrijwillligers!

 

projecten
contact

EDA Stichting
De Gouw 21e
1602 DN Enkhuizen
info@eda-foundation.org

Bank: NL80RABO0192042998
KvK: 37163034
ANBI: 8222.32.765

© EDA 2010-2016