Bestuur & Organisatie

Het bestuur van de Education Development Asia stichting bestaat uit :

 Voorzitter  .............................Wim Hink

 Secretaris/Penningmeester ... Reinier van Markus

 Bestuurslid  ........................... Wiert van der Meer

 Bestuurslid ............................. Archi van Rijen

 Bestuurslid ............................. Jan Ursem

 

FINANCIEEL OVERZICHT jaar 2018

UITGAVEN in euro

Alg .. Alg kosten (website)                       183

....... Bank kosten  transfer/ ...                 205

....... Vergader/bestuurskosten                  0

Project .. Directe Financiéle steun         8150

............ Overige projectkosten              2528

INKOMSTEN  in euro

Donaties van sponsors                         11003

 

BALANS /Kaspositie in euro)

Per 1 jan 2018 Saldo                              20471

Per 31 dec 2018 Saldo                           20408

Waarvan geoormerkte gelden:

......... Studiefonds                                 1100

 ......... Project Mobilize for Education     4521

......... Can Tho en Yangon reserve       7900

 Saldo vrij beschikbaar EDA Stichting     6887

Fiscaal ANBI nr (RSIN) : 8222.32.765 

Bank rek nr. NL80 RABO 0192 0429 98

 

BELEID 2018  - 2020

Het EDA bestuur heeft besloten zich te willen orienteren op nieuwe projecten naast de bestaande activitieiten in Vietnam, Thailand en vooral Myanmar.

Nieuwe projecten vergelijkbaar met de huidige in Myanmar zullen in eerste instantie met beperkte middelen worden opgezet. Ondersteuning met menskracht en kennis passen geheel in de doelstellingen (statuten) van de EDA Stichting. In principe zijn er 3 projecten beschikbaar om menskracht in te zetten: nabij Bangkok Thailand, in Can Tho en de Hoa Sua school in Hanoi, Vietnam. 

In het voorjaar vani 2018 is het nieuwe project "Water & School" van start gegaan. Een watervoorziening voor een dorp plus steun voor het locale schooltje.

 

 Het langstdurende project zijn de straatkinderen klassen in Can Tho Vietnam. Inmiddels is er voldoene sponsoring binnengekomen om deze klassen voort te laten bestaan. 

Andere steunaanvragen zullen worden getoetst aan de EDA statuten en door het besuur eventueel gehonoreerd worden. 

 

projecten
contact

EDA Stichting
De Gouw 21e
1602 DN Enkhuizen
info@eda-foundation.org

Bank: NL80RABO0192042998
KvK: 37163034
ANBI: 8222.32.765

© EDA 2010-2016